Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İEİS PANELİNDE İLAÇ ÜRETİCİSİ FİRMALARDAN ÖNEMLİ ÇAĞRI: “Biyobenzer İlaç Alanında Ruhsat Mevzuatı Acilen Güncellenmeli”

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) katılımıyla düzenlenen sempozyumda sektörün sorunları ve acil ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Sektörün önde gelen ulusal ilaç firmalarının yöneticilerinin konuşmalarında ortak görüş, biyobenzer ilaçlara yönelik ülke koşulları dikkate alınarak hazırlanacak mevzuatın ve etkin bir teşvik sisteminden oluşacak uygun ekosistemin zaman kaybetmeden kurgulanması ve hayata geçirilmesi gerekliliği oldu.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) yöneticileri, BIOEXPO 2021 kapsamında düzenlenen “Biyobenzer İlaçlarda Ar-Ge’den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”na katılarak sektörün ihtiyaçları ve talepleri hakkında önemli mesajlar verdi. Sempozyumun 9 Nisan’daki “Biyobenzer İlaç Geliştirme Projelerinde Neredeyiz? Engeller ve Fırsatlar” başlıklı paneli ise İEİS moderasyonunda gerçekleşti.

İEİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu (TBP) Başkanı Murat Barlas’ın yönetiminde gerçekleşen panelde, Türkiye’ye biyoteknolojik ilaç alanında yatırım yapan firmaları çatısı altında toplayan TBP’nin bazı üyeleri konuşmacı olarak yer aldı. Bu kapsamda Abdi İbrahim İlaç CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, Atabay İlaç Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü Doğan Taşkent, Dem İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Demir, Koçak İlaç Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cem Koçak ile Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin panelist olarak katılım sağladı.

Biyobenzer İlaçlara Yönelik Doğru Kurgulanmış Ruhsat Mevzuatı Hayati Önem Taşıyor

Tamamı ulusal ilaç firmalarının yöneticilerinden oluşan katılımcılar, ülkemizde uzun yıllardır devam eden biyobenzer ilaç geliştirme ve üretme alanındaki yoğun yatırımlar ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi. Panelistlerin özellikle üzerinde durduğu konu ise bilimsellikten ödün verilmeden ama aynı zamanda ülkemizin koşullarını göz ardı etmeyen, ülkemizi bu alanda üretim ve ihracat üssü haline getirecek bir biyobenzer ürün ruhsat mevzuatının oluşturulması oldu.

Sektörün lider yöneticilerinin ortak görüşü, endüstrinin geliştirmek ve üretmek için yoğun faaliyet gösterdiği biyobenzer ilaçların, hastaların kullanımına sunulmasının önünde hala ciddi engeller bulunduğu, bu engellerin başında ise ülke koşullarına yönelik bir mevzuatın eksikliği olduğu yönündeydi. Panelde verilen bilgilere göre bu ürünler halen ABD ve AB baz alınarak oluşturulan mevzuat üzerinden ruhsatlandırılıyor. Ruhsat dosyaları incelenirken süreçleri çoğu zaman gerekli olmayan şekilde uzatan ve daha pahalı hale getiren ek taleplerle karşılaşılıyor.

Panelistler AB ve ABD’nin ruhsat sistemine dayalı mevzuat uygulamasının, endüstrinin gelişmesini engellediği ve sağlık sisteminin önünü tıkadığı konusunda ortak görüş beyan etti. Konuşmalarda hemfikir kalınan örnek ise bu alanda başarılı olmuş Arjantin, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin ruhsatlandırma çalışmaları oldu.

Biyobenzer İlaçlar İçin Etkin Teşvik Sistemi Şart

Katılımcıların ve sektör paydaşlarının büyük ilgisini çeken panelde üzerinde durulan bir diğer önemli konu ise bu alanda etkin bir teşvik sisteminin kurgulanmasına olan ihtiyaç oldu. Bugüne kadar verilen fiziki yatırım teşvikleriyle ilaç endüstrisinin çok ciddi yatırımlar yaptığı ve yapmaya devam ettiği, ancak kamu teşvik sisteminin, büyük oranda vergi indirimi ve muafiyetlerine dayandığı için endüstri açısından yeterli olmadığı dile getirildi. Üretilen ürünlerin pazara girişindeki engeller nedeniyle yatırımların geri dönüşünün önemli ölçüde geciktiği vurgulandı. Büyük ölçekli ve sürekli yatırım gerektiren biyobenzer ürünler alanındaki nakdi temele dayanan finansal proje desteklerinin etkin bir şekilde sağlanması talebi bir kez daha firma yöneticileri tarafından önemle vurgulandı.

 

15.04.2021