Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İEİS Üye Toplantısı

İEİS, 23 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da, üyelerimizin üst yönetiminin katılımıyla bir “Üye Toplantısı” düzenledi.

 

Toplantının açılışında İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut tarafından bir sunum yapıldı. Ardından üyelerimizin; çalışmalarımıza ilişkin görüş ve beklentileri ile  faaliyet alanlarımızla ilgili önceliklerini belirlemek amacıyla moderatör eşliğinde bir  oturum gerçekleştirildi.

 

Toplantının ardından kokteyl düzenlendi.  

24.03.2017

İlgili Görseller: