Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İEİS, AİFD VE TİSD’den ortak basın açıklaması

Son günlerde basında, kamu ilaç alımlarındaki iskontoların artırılması ve ilaç fiyatlarının düşürülmesinin ertesinde yapılan bazı yeni düzenlemelerle sektörün yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulduğuna ilişkin haberler yer almaktadır. Ancak bu haberler, sektörümüzün durumunu tam olarak yansıtmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 125 ilaç için, geçtiğimiz ay gerçekleşen düzenleme çerçevesindeki %7,5 ek iskontonun uygulanmasından vazgeçilmiş, 100 ilaçta yeni fiyat belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan talepte bulunulmuş ve 140 ilaçla ilgili de kamu kurumu iskontosu veya fiyat düşüşünden sadece birinin uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu gelişmeler elbette ilaç sektörü için olumlu olmakla birlikte tüm sektöre yansıyacak kalıcı bir çözüm değildir, temel sorunlarımız hala devam etmektedir. Henüz endüstrinin sürdürülebilirliğini tehdit eden kur farkından doğan sorununa bir çözüm getirilmemiştir.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, ilaçların fiyatlandırılmasında uygulanan Avro değeri Nisan 2009'dan bu yana 1,9595 TL seviyesinde sabitlenmiştir. Sabit ve güncel Avro değerleri arasındaki fark nedeniyle endüstrimiz 2,5 milyar TL'lik kur farkını bugüne değin kamuya aktarmıştır. Buna ek olarak son fiyat düşüşleriyle de, sektörümüze 2 milyar TL'yi aşan yeni bir maliyet daha yüklenmiştir. Eczacılarımızın cirolarında %20’lere varan düşüşler gerçekleşmiştir. Eczacılarımızın geriye dönük stok farklarından mağduriyetini önlemek üzere, eczane stoklarının erimesi için makul bir süre öngörüp ilaç fiyatlarındaki düşüşün bu tarih sonunda yürürlüğe girmesini sağlayacak biçimde düzenleme yapılmamıştır.

Yaşanmakta olan sorunlara rasyonel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadığı takdirde, endüstrimizin ve eczacılarımızın karşılaştıkları sıkıntıların ve hastalarımızın ilaca erişimindeki problemlerin devam edeceğinden endişe duyuyoruz.
 

AIFD.jpg IEIS.jpg TISD.jpg

 

21.12.2011