Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

‘İlaçta Ar-Ge Teşvikleri’ toplantısı istanbul’da gerçekleşti

                                                                          
 

Nezih Barut: “İlaç endüstrisi, sanayi dönüşümünde kilit rol üstlenmiş durumda”

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle  İstanbul’da ‘İlaçta Ar-Ge Teşvikleri’ toplantısı gerçekleştirildi. İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar ve İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz’ün konuşma yaptığı toplantıda sektör yetkilileri bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nezih Barut, ilaç sektörünün ülke ekonomisi için vazgeçilmez olan sanayi dönüşümüne destek veren sektörlerin başında geldiğine vurgu yaptı.

Gerekli koşullar oluştuğu takdirde, Türkiye’nin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi için önünde bir engel olmadığının altını çizen Nezih Barut, “Devletimizin de desteğiyle, Ar-Ge yetkinliğimizi artırarak özellikle biyoteknoloji alanında daha yüksek katma değerli ürünler üreterek bu hedefe ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyoruz.” dedi.

Sektörün gelişimi için Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken Barut, 2010 yılında Türkiye ilaç endüstrisinde 4 olan Ar-Ge merkezi sayısının 2016 itibarıyla 15’e yükseldiğini belirtti.

Nezih Barut: “Biyoteknoloji, dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine de kayda değer bir katkı sağlayacak”

Türkiye ilaç sektörünün, ileri teknolojiye dayanan bir endüstri olduğunu belirten Barut: “Endüstri olarak bilimi, teknolojiyi, yenilikleri yakından takip etmek, kazandığımızı tekrar endüstriye yatırmak zorundayız. Bu nedenle şirketlerimizin desteklenmesi, iç pazarda bazı avantajlar sunulması, esneklikler kazandırılması son derece önemli. Ar-Ge ve yatırım teşviklerimizi kurgularken mutlaka dünyada bu alanda yarıştığımız rakiplerimizin neler yaptığını da incelememiz gerekiyor. Bu alanda fark yaratmış ülkelerde, ilaç sektörüne sadece vergisel teşvik değil, doğrudan maddi katkı olarak teşvik verildiğini görüyoruz” dedi. Yaptığı konuşmada biyoteknolojik ilaç konusuna da değinen Barut: “Biyoteknolojik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi sadece hastaların bu ilaçlara erişimini artırmayacak aynı zamanda dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine de kayda değer bir katkı sağlayacak. Kamu, biz sanayicileri, biyoteknoloji alanında yerli üretim yapmamız için daha fazla desteklemeli. ” dedi.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar: “Teknolojiye yatırım, geleceğe yatırımdır”

Toplantıda yaptığı sunumda 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına ve denetimine ilişkin konulara değinen Doç. Dr. İlker Murat Ar ise teknolojiye yatırımın geleceğe yatırım olduğunun altını çizdi. Ar, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ilgili kanunun teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini ve Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacını taşıdığını belirtti.

Toplantıda İlaçta Ar-Ge Mevzuatına İlişkin Görüşler ve Öneriler adlı bir sunum yapan İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz; Türkiye’de sanayi politikaları genelinde ve ilaç sanayi özelinde oluşturulan kamu belgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine özel önem atfedildiğini belirterek, “Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi ve rekabetçiliği için hem mevcut teşviklerin etkinliğinin artırılması hem de farklı teşvik mekanizmaları kurgulanması yerinde olacaktır” dedi.  

 

23.11.2016