Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İEİS, ilaçta Ar-Ge atılımı için tüm paydaşları buluşturdu

İlaç endüstrisinin öncü kuruluşu İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye ilaç endüstrisinin, dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden ve ihracatçılarından birisi konumuna gelmesini ve Ar-Ge yetkinliğinin artırılmasını hedef olarak belirlemiştir. İEİS, bu motivasyonla Ar-Ge konusunda öncü rol üstleniyor, bu alanda yaşanan koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve sinerji yaratacak birliktelikler kurulması yönünde faaliyetlerini sürdürüyor.

İEİS tarafından “İlaçta Ar-Ge; Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi” başlıklı toplantı, 23-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Wyndham Levent Otel’de düzenlendi.

İlaçta Ar-Ge alanında atılım yapmış ülke örneklerini incelemenin yanı sıra kamu, üniversite ve sanayi bakış açısıyla, Ar-Ge ve bu alandaki işbirliği olanaklarının tartışıldığı toplantı, İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih BARUT’un konuşmasıyla başladı.

Nezih BARUT yaptığı konuşmada, “İEİS olarak, ülkemizin dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden ve ihracatçılarından birisi konumuna gelmesini ve endüstrimizin Ar-Ge yetkinliğinin artırılmasını hedef olarak belirledik. Gerekli koşullar oluşturulduğu takdirde, Türkiye ilaç endüstrimizin, mevcut birikimiyle üreteceği katma değerli ürünleri ihraç ederek, dış ticaret açığını azaltacağına inancımız tam. Endüstrimiz, son yıllarda Ar-Ge ve ihracat konusunda gittikçe artan bir heves ve çabaya sahip. 

Ar-Ge ikliminin oluşmasında geç kalmış olmanın dezavantajlarını gidermek için yüksek düzeyde koordinasyonun sağlanması gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizliğin üzerine gitmemizin, neden yapamayacağımıza değil nasıl yapacağımıza odaklanmamızın zamanı çoktan geldi.  Bu çerçevede, ilaçta Ar-Ge alanında tüm paydaşları bir araya getirerek, ülkemiz için uygun Ar-Ge ikliminin sağlanmasını tetiklemek amacıyla bu toplantıyı düzenledik.” dedi.

Ardından, Almanya, Brezilya ve Güney Kore’den konusunda uzman kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından ülkelerindeki ilaçta Ar-Ge atılımı aktarıldı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven SAK’ın moderatörlüğünü yaptığı oturum; son yıllarda devletin stratejik yaklaşımıyla biyoteknoloji alanında hızlı ilerleme kaydeden Brezilya’nın Sao Paulo Endüstri Federasyonu Biyoteknoloji Üretim Zinciri Koordinatör Yardımcısı Eduardo GIACOMAZZI tarafından “Brezilya’nın Biyoteknoloji Atılımı” aktarılarak başladı.  Ardından Avrupa’nın en büyük uygulamaya dayalı araştırma kuruluşu olan Alman Fraunhofer Enstitüsü’nün Yaşam Bilimleri Başkanı Dr.Claus-Dieter KROGGEL “İlaç Ar-Ge’sinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği” konusunu ele aldı. İlaçta inovasyon atılımıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan Güney Kore’den ise Ticaret Yatırım Teşvik Ajansı Biyomedikal Endüstrisi Direktörü Da-Hee JEONG “Güney Kore İlaçta Inovasyonun Neresinde?” başlıklı bir konuşma yaptı. Oturum, MINES-Paris Tech Üniversitesi, Endüstriyel Ekonomi Merkezi’nden Prof. Dr. Margaret KYLE’nin “Eşdeğer İlaç Endüstrisi için İlaçta İnovasyonun Ekonomik Katma Değeri” başlıklı konuşmasıyla son buldu.

“İlaç Ar-Ge’sinde Neredeyiz? İlaçta Ar-Ge Faaliyetlerini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?” başlıklı oturum, İEİS Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar SÖZERİ moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda kamu ve endüstri temsilcileri ilaçta Ar-Ge konusunu ayrıntılarıyla tartışıyor olacak. Oturumun konuşmacıları arasında, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin YILMAZ, SGK Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa KURUCA ve TÜBİTAK ARDEB Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sevim AYDIN bulunuyor.     

İEİS Yönetim Kurulu Üyesi Murat BARLAS moderatörlüğünde gerçekleşen “İlaç Ar-Ge’sinde Üniversite Sanayi İşbirliği” başlıklı oturumla başlayan toplantının ikinci günü ise Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ilaçta Ar-Ge altyapı ve insan kaynakları alanındaki çalışmalarının anlatıldığı sunumlarla son buldu.

27.10.2014

İlgili Görseller: