Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

"Avrupa Birliği ve Türkiye'de Eşdeğer İlaç Endüstrisi " paneli basın bülteni

Eşdeğer İlaç panelinde konuşan Bülent Eczacıbaşı, ülkemizdeki, gerek politik ve ekonomik konjonktürde, gerekse ilaç endüstrisi ile ilgili konularda uzun yıllardan beri istikrar sağlanamamasından dolayı endüstrinin uluslararası rekabet gücünün potansiyelin altında kaldığını belirterek: “Eşdeğer ilaç kullanımının ve üretiminin desteklenmesiyle Türkiye bir yandan daha ucuz ilaçlarla tedavi imkanına kavuşurken, diğer yandan da ABD ve AB dahil birçok gelişmiş pazara daha fazla miktarda ürün ihraç eden bir ülke konumuna gelebilecektir” dedi.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “AB’de ve Türkiye'de Eşdeğer İlaç Endüstrisi” panelinde, eşdeğer ilacın ülke ekonomisine katkıları yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tartışıldı. Panele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ da katıldı.

İEİS Başkanı Bülent Eczacıbaşı, panelin açılışında yaptığı konuşmada eşdeğer ilacın desteklenmesiyle kamu sağlık harcamalarının azalacağını ve stratejik açıdan önem taşıyan bir endüstri kolu olan ulusal ilaç endüstrimizin gelişiminin teşvik edileceğini söyledi.

Eczacıbaşı konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
“Bugün ilaç giderlerini azaltmak isteyen ülkelerdeki resmi veya özel kurum ve kuruluşlar pahalı olan yeni tedavilere kaynak sağlamak amacıyla geleneksel tedavilerde eşdeğer ürünleri tercih etmektedir. Pek çok ülkede eşdeğer ilaçlara yönelik destek bir devlet politikası haline gelmektedir. Ülkemizde de eşdeğer ilaçların kamu maliyesine gerçek anlamda olumlu katkıda bulunmaları ancak etkin bir ruhsatlandırma ve geri ödeme listelerine zaman kaybetmeksizin kabul edilmeleriyle mümkündür.

Türkiye, üretim standartları, teknolojisi ve kurulu kapasitesi açısından çok gelişmiş bir eşdeğer ilaç endüstrisine sahiptir. Endüstrimiz 2004 yılında aralarında gelişmiş batı ülkelerinin de yer aldığı 70 ülkeye ilaç ve ilaç hammaddesi ihracatı yapmıştır. Ancak ihracatımız, miktar olarak kapasitemizin çok altındadır. Türkiye, eşdeğer ilacın desteklenmesiyle, Hindistan, İsrail, Güney Kore örneklerinde olduğu gibi eşdeğer ilaç ihracatı yapan önemli bir ülke konumuna gelebilecektir.”

Panele konuşmacı olarak katılan Avrupa Jenerik İlaç Birliği Direktörü Greg Perry, Avrupa genelinde eşdeğer ilaç endüstrisinin gelişmini, hükümetlerin sağlık harcamalarını azaltmak için eşdeğer ilacı destekleyen politikalarını anlattı. Panelde, Portekiz İlaç ve Eczacılık Kurumu Başkanı Dr. Rui Santos Ivo, Portekiz’de eşdeğer ilaçların otoritelerce teşvik modellerini anlatırken, Polonya İlaç İşverenler Sendikası Başkanı Cezary Sledziewski, AB’ye yeni katılan Polonya’nın müzakereler sırasında ulusal eşdeğer ilaç sanayini korumak için verdiği mücadele ile ilgili bilgi verdi.

Oturum başkanlığını AÜ Tıp Fak. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan’ın yaptığı panelde Türkiye İlaç Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Celayir ve Eczacıbaşı Holding İlaç Grubu Koordinatörü Sedat Birol da Türkiye’deki eşdeğer ilaç endüstrisi hakkında bilgi verdiler.

 

02.06.2005