Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

Eşdeğer ilaç endüstrisi Paris’te buluştu

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) üyesi olduğu Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği’nin (EGA) 14. EGA Yıllık Toplantısı, 2-3 Haziran 2008 tarihlerinde Paris’te düzenlendi.

Eşdeğer ilaç endüstrisindeki gelişmelerin ve geleceğe dair öngörülerin paylaşıldığı toplantıda birçok ülkenin resmi otorite ve endüstri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 katılımcı bir araya geldi. Toplantıda, dünya ve Avrupa eşdeğer ilaç pazarlarındaki mevcut eğilimler, yasal düzenlemelerin endüstriye etkileri, fikri mülkiyet uygulamaları ve eşdeğer ilaç endüstrisinde değişen dinamikler gibi konular ele alındı.

Toplantıda, EGA Direktörü Greg Perry, ilaç sektöründe, rekabet ve fikri mülkiyet hakları arasında rasyonel bir dengenin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak şöyle dedi:

“Gerçek yeniliği kapsayan fikri mülkiyet hakları, inovasyonu teşvik ederken, çerçevesi gereğinden fazla genişletilmiş haklar, rekabeti ve ilaca erişimi engelliyor, sağlık harcamalarına olumsuz olarak yansıyor. Bu doğrultuda da, tedaviye yenilik getirmeyen buluşların veya ürünlerin koruma sürelerini uzatmak için yapılan küçük değişikliklerin koruma kapsamında yer almaması gerekiyor. İlaç endüstrisinin gelişimi ve geleceği için kaliteli patent teşvik edilmeli. ”

Perry, koruma süreleri biten referans ürünlerin eşdeğerlerinin pazara girmesi ve ülkelerin sağlık harcamalarını kontrol altına almak amacıyla uygulamaya koydukları eşdeğer ilaç teşvik politikaları ile dünya eşdeğer ilaç pazarındaki büyümenin devam ettiğini vurguladı.

Turgut Tokgöz: “Türkiye’de eşdeğer ilaçlara yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir”

Toplantı sonrasında Greg Perry ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut Tokgöz basınla bir araya geldi. Perry, farklı ülkelerde uygulanan eşdeğer ilaç teşvik politikalarına dikkat çekerek, genel bir model önermenin mümkün olmadığını, her ülkenin kendi yapısına uygun teşvik modelini belirlemesi gerektiğini vurguladı. Turgut Tokgöz ise konuyla ilgili olarak “Ülkemizde eşdeğer ilaç kullanımının artırılması için öncelikli olarak, eşdeğer ilaçların ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması ve gecikmeksizin geri ödeme listelerine girmelerinin sağlanması gerekiyor. Ayrıca, doktor, eczacı ve hastalara yönelik çeşitli teşvik mekanizmalarının yaratılması yararlı olacaktır” dedi.

 

05.06.2008