Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), ilaç fiyatlarındaki yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı

İlaç fiyatlarının yeniden düzenlenmesi sonrasında, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ortaya çıkan bazı görüş farklılıkları çerçevesinde tartışılan konulara İEİS olarak açıklık getirme gereği duyduk.

İlaç fiyatlarındaki düşüşler

Son dönemde basında yer alan çeşitli haberlerde, yeni düzenlemeyle bazı ilaçların fiyatlarında %80’lere varan düşüşler olacağı belirtilmekte ve buradan hareketle ilaç fiyatlarının yüksek olduğu sonucu çıkartılmaktadır. Bu haberlere baz olan veriler, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı fiyat listelerine dayanmaktadır. Ancak, bu listelerde 7.500’den fazla ürünün bilgisinin bulunduğu ve sıklıkla değişiklikler yaşandığı göz önüne alındığında, doğal olarak bazı bilgilerin hatalı yayınlanması söz konusu olabilmektedir. Bu hatalar, firmaların başvuruları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle düzeltilmektedir. Buna rağmen, basına yansıyan bazı verilerde ciddi hatalar bulunabilmektedir.

Yeni düzenleme doğrultusunda, ilaç fiyatlarında en fazla %34 düşüş öngörülmektedir. Birçok ilacın fiyatı, yasal olarak alabileceği azami değerin zaten altında olduğu için ortalama fiyat düşüşünün %20-25 civarında olması beklenmektedir.

Bu düşüşler, global krizin de etkisiyle kamu maliyesinin yaşadığı zorlukları aşmak amacıyla, kamu otoritesinin yapmak zorunda kaldığı radikal düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Fiyat düşüşlerinin, eczacılarımızı olduğu gibi ecza depolarımız ile üretici ve ithalatçı firmalarımızı da çok büyük oranda etkilemesi kaçınılmazdır.

Türkiye’de ilaç fiyatları, AB ülkelerinin çok gerisindedir. Söz konusu düzenlemeyle fiyatlar daha da düşürülmüş olacaktır.

Eczacılarımızın ciro kaybı

Değinmek istediğimiz ikinci husus, eczacılarımızın uğrayacağı ciro kaybıdır. Bu düzenleme sonrasında, daha düşük fiyatlı ürünler satılacağı için, sektörün diğer bileşenleri gibi eczacılarımız da ciro kaybı yaşayacaklardır. Bu durumun telafisine yönelik, sağlık sektörünün en temel halkalarından olan ve çok önemli bir sosyal görev yerine getiren eczacılarımızın talep ettikleri “meslek hakkı” ödemelerine sektör olarak itirazımız olamayacağı açıktır. Ancak bu hakkın ilaç endüstrisi tarafından karşılanması beklenmemelidir.

Eczanelerdeki ilaç stokları

Son olarak yine basın ve kamuoyunun gündemine sık yansıyan eczacılarımızın stok sorununa değinmek isteriz. Fiyat kararnamesi doğrultusunda, fiyat değişiklikleri, gerek artış gerek düşüşlerde, 45 gün sonra yansıtılmakta; böylece eczacı, depocu ve firmalara gerekli hazırlıkları yapmaları için süre tanınmış olmaktadır. Yeni düzenleme 18 Eylül 2009 tarihinde yayımlanmış, yeni fiyatların yürürlüğe girme tarihi ise 4 Aralık 2009 olarak belirlenmiştir. Bu hükümle, eczacılarımıza stoklarını eritebilmeleri için 76 gün gibi bir süre tanınmıştır. Buna rağmen, 4 Aralık’ta eczacılarımızın raflarında kalan stokların fiyat farkını ilaç firmaları karşılayacaklarını bildirmiştir.

 

03.12.2009