Üye Girişi

Basın


Basın Açıklamaları

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Kurul Toplantısı yapıldı

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı.

Genel Kurul Toplantısı’nın ardından gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yapılan görev dağılımında, Nezih Barut, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Ali Arpacıoğlu ise yeniden Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Nezih Barut, Genel Kurul Toplantısı’nda, “Endüstrimizin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve sürdürülebilirliği konusunda tıkanma noktasına gelindiğini hepimiz bilmekteyiz. Endüstri artık kamu ilaç politikalarının maliyetini daha fazla üstlenemeyecek konuma gelmiştir. 2009 yılından bu yana global bütçe uygulaması altında sürekli fiyatlar düşürülmekte, iskontolar artırılmaktadır.

Bu bütçeler belirlenirken ilaç harcamalarına ayrılan payın, sunulan kaliteli ve yaygın hizmetle bağdaşacak şekilde ve sektörün ekonomiden aldığı pay gözetilerek tespit edilmesi gerekmektedir.” dedi.

“Sendika olarak geçtiğimiz yıl endüstrinin farklı bir noktaya taşınması, çok daha ilerilere götürülmesi gerektiği bilinciyle bir vizyon belirledik. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılı için ülkemiz için büyük önem ve anlam taşıyor. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması hedefiyle çizilen yol haritasında tüm sektörlere önemli görevler düşüyor. Bu anlayıştan yola çıkarak ülkemizin küresel arenada rekabet edebilir konuma ulaşmasında, kilit sektörlerden birisi olan ilaç endüstrimizin 2023 için hedefini, ülkemizin hedefleriyle paralel olarak küreselleşmek ve dünyanın önemli ilaç üreticisi ve ihracatçısı ülkelerinden birisi durumuna gelmek olarak konumlandırdık.” diyen Barut, endüstrinin içinde bulunduğu tüm bu olumsuz koşullara rağmen; belirlenen hedefler doğrultusundaki çalışmalara heyecanla devam ettiklerini belirtti.

İEİS Yönetim Kurulu

Başkan
Nezih Barut     Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
 
Başkan Yardımcısı
Ali Arpacıoğlu     Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
 
Üyeler
Şahin Arslan     Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Hakan Atay     Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Muzaffer Bal     Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Murat Barlas     Liba Laboratuarları A.Ş.
Sedat Birol     EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
İsmail Öncel     İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ahmet Toksöz     Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
 
İEİS Denetleme Kurulu üyeleri
Ersan Küçük     Drogsan İlaçları San. A.Ş.
Emin Burçak Paçacı     Pensa İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ali Toker     Actavis İlaçları A.Ş.
 
İEİS Disiplin Kurulu üyeleri
Erman Atasoy     Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Tolga Sözen     Kansuk Lab. San. ve Tic. A.Ş.
İsmail Yormaz     Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

07.10.2012