Üye Girişi

Haberler


<< Haber Arşivine Dön

Dünya Ticaret Örgütü’nün eşdeğer ilaçlara ilişkin kararı

Kasım 2001’de gerçekleştirilen Doha Kalkınma Gündemi’de, üretim kapasitesi olmayan gelişmekte olan ülkelerin diğer ülkelerden eşdeğer ürün ithalatı gerçekleştirmeleri konusuna çözüm bulunması yönünde, DTÖ üyeleri arasında anlaşmaya varılmıştı.Ağustos 2003 tarihinde de geçici bir çözüm bulunmuştu. DTÖ’nün almış olduğu yeni kararla, TRIPS Anlaşması’nda değişiklik kabul edildi.

Böylece, daha az gelişmiş ülkelerin bulaşıcı hastalıklarla mücadelesine önemli oranda destek verilmiş oldu. TRIPS Anlaşması’ndaki değişiklikle, ilaç sektöründe üretim kapasitesi olmayan üçüncü ülkelere eşdeğer ilaç ihracatı söz konusu olabilecek. Ticarette istismara yönelik önlemleri de içine alan değişiklik, şeffaflığın sağlanmasını da sağlayacak. Kararda teknoloji transferi ve bölgesel işbirliği gibi önlemler de bulunuyor.

DTÖ üyelerinin 1 Aralık 2007 tarihine kadar söz konusu değişikliği kendi ulusal yasalarına aktarmaları gerekiyor. Avrupa Birliği de DTÖ kapsamında alınmış olunan bu karara destek veriyor. 16.01.2006

İlgili Görseller: