Üye Girişi

Temel Göstergeler


Türkiye İlaç Pazarı

Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaçlar ile ilaç dışı tıbbi ürünleri kapsayan Türkiye tıbbi ürün pazarı, 2015’te %15,5 büyüme ile 16,86 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise %6,7 büyüme ile 1,94 milyar hacim gerçekleşmiştir.

Tıbbi Ürün Pazarı (hastane satışları hariç, üretici fiyatlarıyla)


Kaynak:IMS

İlaç Pazarı (hastane satışları hariç, üretici fiyatlarıyla)

Türkiye ilaç pazarı 2015’te %15,6 büyüme ile 15,87 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise %6,8 büyüme ile 1,87 milyar kutu satış gerçekleşmiştir.


Kaynak: IMS

Tedavi Gruplarına Göre İlaç Tüketimi

2015’te onkoloji ve kan ürünleri artma eğilimindeyken antibiyotikler ve antiromatizmal ürünler azalma eğilimi göstermişlerdir. %11,1 ile pazarda en çok paya sahip olan grup 2015’te de onkoloji ürün grubu olmuştur. Kutu bazında incelediğimizde ise antibiyotikler azalma eğilimine 2015’te de devam etmiş olup %10,5 pay ile en çok tüketilen ikinci tedavi grubu olmuştur. Antiromatizmal ürün grubu ise pazar payını arttımaya devam ederek 1. sıradaki yerini korumuştur.

Tedavi Gruplarına Göre Tutar Ölçeğinde İlaç Tüketimi


Kaynak:IMS,İEİS

Tedavi Gruplarına Göre Kutu Ölçeğinde İlaç Tüketimi

Kutu bazında incelediğimizde ise antibiyotikler azalma eğilimine 2015’te de devam etmiş olup %10,5 pay ile en çok tüketilen ikinci tedavi grubu olmuştur. Antiromatizmal ürün grubu ise pazar payını arttımaya devam ederek 1. sıradaki yerini korumuştur.


Kaynak:IMS,İEİS

Eşdeğer-Referans İlaçlar

2014’te 9,63 milyar TL düzeyinde olan referans ilaç pazarı, 2015’te ilaç pazarının büyümesine paralel şekilde %15,3 büyüyerek 11,11 milyar TL’ye ulaşmıştır. Eşdeğer ilaç pazarı ise 2015’te pazarın üzerinde büyüme göstererek %16,4 artışla 4,76 milyar TL’ye ulaşmıştır. 


Kaynak:IMS,İEİS

İthal-İmal İlaçlar

İthal ilaçlar 2015’te değerde %16 büyümeyle 9,02 milyar TL’ye, kutu ölçeğinde ise %8 artışla 0,47 milyar hacme ulaşmıştır. Buna karşılık, yurt içinde üretilen ilaçlar 2015’te %15 oranında artış göstermişler ve 6,85 milyar TL’ye ulaşmışlardır. Kutuda ise aynı dönemde %6 büyüyerek 1,40 milyar hacme erişilmiştir.


Kaynak:IMS,İEİS

İthal-İmal İlaçların Pazar Payları


Kaynak:IMS,İEİS  

Dış Ticaret

Aralarında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyelerinin de yer aldığı 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye ilaç endüstrisinin ihracatı, %9,1 artarak 921 milyon ABD dolarına ulaştı. İlaç ithalatı ise %2,7 küçülerek 4,6 milyar ABD doları oldu. Böylelikle, ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010-2015 dönemindeki en yüksek oranına erişerek, %20 seviyesinde gerçekleşti ve ilaç endüstrisi, cari açığın azalmasına olumlu katkı sağladı.


Kaynak:TÜİK

Sağlık Harcamaları

2013 yılında TUİK tarafından açıklanan sağlık harcaması %13,1 düzeyinde artmışken ilaç harcamalarının %5,8 düzeyinde arttığı görülmektedir.


Kaynak:TUİK, SGK, IMS, İEİS