Üye Girişi

İEİS


Genel Sekreterlik

İEİS Genel Merkezi İstanbul’da olup Ankara’da bir ofisi bulunmaktadır.

Turgut Tokgöz                       Genel Sekreter                                          turgut.tokgoz@ieis.org.tr
Begüm Kazak Genel Sekreter Asistanı begum.kazak@ieis.org.tr
Dilek Yılmaz Resepsiyon Görevlisi dilek.yilmaz@ieis.org.tr

Kamu ve Akademik İlişkiler 

Uzm. Ecz. M. Vedat Eğilmez   Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı vedat.egilmez@ieis.org.tr  

Ankara Temsilciliği

Resmi otorite ile etkin iletişim halinde olan Ankara Temsilciliği, endüstri ve politika yapıcılar arasında köprü görevini üstlenir. Temsilcilik ayrıca Sendikayı, çeşitli resmi platformlarda temsil eder.  

Uzm. Ecz. Halil Tunç Köksal          Genel Sekreter Yardımcısı                     tunc.koksal@ieis.org.tr
Uzm. Ecz. Canan Kutsal Genel Sekreter Yardımcısı canan.kutsal@ieis.org.tr

İlaç Politikaları ve Araştırma

Birim, yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ilaç politikalarını analiz ederek, Sendika’nın politika geliştirme amacına yönelik çalışmalar yapar. Farklı kaynaklardan topladığı yurtiçi ve yurtdışı sağlık ve ilaç verilerini bir araya getirir ve yaptığı katma değerli analizlerle çeşitli rapor ve sunumlar hazırlar. 

Sedat Boz Müdür sedat.boz@ieis.org.tr
Aliye Burçin Bademci                  Müdür Yardımcısı                                     burcin.bademci@ieis.org.tr

Mevzuat ve Hukuk İşleri

Ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme, tanıtım, fikri mülkiyet hakları gibi konularla ilgili düzenlemeler bu birimin sorumluluğundadır. Çeşitli alanlardaki çalışma gruplarını koordine etmek ve pozisyon belgelerinin hazırlanması da bu birimin faaliyet alanına girer.  

Aysu Özel Müdür  aysu.ozel@ieis.org.tr
Gülce Uzunhasan Uzman gulce.uzunhasan@ieis.org.tr

Kurumsal İletişim

Birim, Sendika’nın stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, üyelerle, basınla ve diğer paydaşlarla ilişkileri yürütür. Kurumsal yayınların içeriklerini hazırlamak, basım ve dağıtımlarını sağlamak da bu birimin faaliyet alanına girer. Birim ayrıca, eğitim toplantıları, seminerler ve konferanslar organize eder, internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının yönetimini üstlenir. 

Güneş Özdek                          Grup Müdürü                                                           gunes.ozdek@ieis.org.tr
Selin Güler Müdür Yardımcısı selin.guler@ieis.org.tr

Endüstriyel İlişkiler

Sendika’nın yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla ilişkilerini yönetir. Birim ayrıca, Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu'nun ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu'nun çalışmalarını yürütür. Üretim, çevre, Ar-Ge ve biyoteknoloji gibi endüstriyi yakından ilgilendiren alanlarda çalışmalar yapar.

Ferda Fındık Yakar Grup Müdürü  ferda.findik@ieis.org.tr
Yakup Efe Soysal               Müdür Yardımcısı                                           efe.soysal@ieis.org.tr

İdari ve Mali İşler

Mali ilişkiler, nakit yönetimi ve satın alma faaliyetlerinden sorumludur. Vergilendirme mevzuatına ilişkin gelişmeleri takip eder.

Selçuk Dede                               Grup Müdürü                                                   selcuk.dede@ieis.org.tr
Muhittin Yüksel Müdür muhittin.yuksel@ieis.org.tr