Üye Girişi

Etkinlikler

Toplantılar

İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞVERENLER SENDİKASI, TÜRKİYE İLAÇ ENDÜSTRİSİNİ, KÖRFEZ ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜYESİ 6 ÜLKENİN İLAÇ ALANINDAKİ RESMİ OTORİTESİ VE FİRMALARIYLA BULUŞTURDU

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ile işbirliği içinde 1-2 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da “Türkiye – KİK İlaç ve Tıbbi Cihaz Toplantısı” düzenledi. Toplantıya KİK ve üye ülkelerin 20’den fazla resmi otorite yetkilisinin yanı sıra firma temsilcileri katıldı. 

Açılış konuşmaları TİTCK Başkanı Dr. Saim Kerman ve KİK Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah A. Al Hashem tarafından yapılan toplantıda, Türkiye ve KİK ilaç ve tıbbi cihaz endüstrilerindeki mevzuat uygulamaları ile pazar yapıları konuşuldu. 

TİTCK Başkanı Dr. Saim Kerman yaptığı konuşmada: “Dünya hızla küreselleşmekte böylece sağlık sorunları da tüm dünyanın ortak çabası ile daha kolay çözümlenmekte. Ülkemizin uluslararası standartlarda bir ilaç endüstrisi var. Bu gibi etkinlikler sayesinde, KİK ülkeleriyle ilaç ve tıbbi cihaz alanında güçlü işbirlikleri kurulacağına inanıyoruz” dedi. KİK Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah A. Al Hashem ise, “İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde, ülkenizdeki ‘know-how’ı ülkemize taşımak istiyoruz. Türk firmaları, KİK ülkeleri pazarları ile daha yakından ilgilenmeliler. Yoğun işbirliğinin kurulmasından iki taraf da büyük fayda sağlayacaktır” dedi. 

Türkiye ilaç endüstrisinin dünyanın önemli ilaç üreticilerinden ve ihracatçılarından birisi olması amacıyla yoğun faaliyetler sürdüren İEİS, bir süredir endüstri açısından hedef pazarlar arasında yer alan KİK ülkelerine ihracatı artırmak ve iş bağlantıları kurmak amacıyla TİTCK ile koordinasyon içinde çalışmalar yürütüyordu. Bu kapsamda, geçtiğimiz Kasım ayında da TİTCK yetkilileri ve İEİS yöneticileri KİK merkezinin bulunduğu Riyad’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. 

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’ın oluşturduğu KİK; üye ülkeler arasında koordinasyon ve entegrasyonun sağlanması; ekonomik, ticari, finansal, sağlık, eğitim, gümrük, iletişim ve kültür alanlarında benzer mevzuat uygulamalarına geçilmesi amacıyla kurulmuştur. 

01.04.2013